DISCIPLINES

Cap de les tecnologies aquí presentades te un reconeixement de validesa científica per ella mateixa. És justament la comparativa entre els seus resultats la que ens permet validar les correlacions estadístiques com eina de coneixement.

Les diferents disciplines inicialment acceptades pels seus anys d'experiència o fiabilitat son les següents:

Radiestèsia, entesa com la descodificació de la informació no conscient que te l'experimentador sobre la mostra a testar, a través de pènduls, varetes radiestèsiques o similars. Pot emprar-se l'escala Bovis o altres biomètriques. Per aquesta disciplina, existeix un petit grup de radiestesistes experimentats. <<< MES >>>

Kinesiologia, entesa com la mesura de respostes musculars directes davant el contacte no físic de les mostres a testar. El kinesiòleg pot mesurar sobre la seva persona o bé sobre diferents subjectes. <<< MES >>>

Testimonis biològics varis, influència de la mostra a estudiar tant de forma indirecta -sense contacte- com directa -amb contacte físic- sobre patrons biològics preparats. Aquests patrons poden ser de diferent grau evolutiu, microorganismes, macroorganismes, etc... <<< MES >>>

Cristal·litzacions sensibles, tècnica que compte ja prop d'un segle de documentació en aquest camp d'investigació. A partir de l'experiència acumulada d'uns quants investigadors en aquest camp, es poden inferir per analogies històriques certes propietats a les mostres a testar. <<< MES >>>

Anàlisi d'aures, mitjançant tecnologia Kirlian o altres, per personal entrenat. Canvis apreciables de l'aura de l'ésser viu en contacte amb les mostres a testar, permeten valorar certes diferencies entre les mostres testades. <<< MES >>>

Anàlisis intuïtius varis, sense descodificadors de la informació no conscient. Només petits grups de persones són capaces d'aquesta percepció, però no per això es descartable el seu aport a les mostres a testar. <<< MES >>>

Radiònica, amb més d'un segle de documentació i experiència amb equips capaços de mesurar bioressonàncies dels éssers vius i les mostres a investigar. <<< MES >>>

Bioelectrònica, amb mig segle d'experiència d'especialistes en aquesta disciplina, permet ser inclosa com eina que pot aportar informació sobre les energies subtils. <<< MES >>>

Òbviament, per poder correlacionar els resultats de diferents disciplines, és imprescindible un protocol global d'actuació i particular per cada matèria.

Per la validesa estadística, s'aconsellen pocs aliments a testar i un gran nombre de mostres dels mateixos.

 
 

www.ircose.org