Benvinguts a la Divisió FAW (Food and Water, Aliments i Aigua) del
Centre Internacional d'Investigacions sobre Energies Subtils.

 

L'objectiu de la Divisió FAW de l'IRCOSE és l'estudi de la influència de les Energies Subtils (ES) d'aigua i aliments sobre l'ésser viu i especialment en l'ésser humà. Entenem per Energies Subtils, la informació, capacitats... que de difícil mesura per les tecnologies científiques habituals, semblen tenir una influència directa o indirecta sobre l'ésser viu i més concretament, sobre l'estat de salut i/o facilitació de nivells de consciència més elevats.

Per això es proposa

  • Dotar als investigadors i experts en disciplines o tecnologies susceptibles de detectar aquestes energies subtils, de sistemàtiques de treball científiques (ús de doble i triple cec, disseny de protocols, estudi bioestadistic...) per poder establir una línia d'investigació sèria i responsable.
  • Evaluar i/o recuperar disciplines amb molts anys d'experiència provada, que aportin dades per la formulació de noves hipòtesi de treball i permetin situar aquestes disciplines en el lloc que realment es mereixen.

Tipus d'Investigació

  • Investigació bàsica tant en processos de transformació essencials (cocció, recol·lecció..) com en aliments bàsics (aigua, oli...).
  • Investigació aplicada tant a aliments com a processos de transformació dels mateixos, que puguin ser susceptibles de modificar estats de salut o consciència de l'ésser viu.

Disciplines

Partint sempre d'assaigs a doble cec, s'empren disciplines diferents per a la cerca de correlacions estadísticament significatives entre elles.
Disciplines directes o indirectes de mesura per experts o grups d'experts en cada matèria. Entre elles, radiestèsia, kinesiologia, cristal·litzacions sensibles, testimonis biològics, anàlisi d'aures, radiònica
...

 
 

www.ircose.org