COL·LABORADORS

Els membres col·laboradores del IRCOSE poden ser:

  • Entitats col·laboradores, que agrupen col·lectius de persones amb experiència en mesures directes o indirectes d'Energies Subtils.
  • Investigadors particulars amb coneixement d'una tècnica que aporta informació sobre la mesura de les Energies Subtils.
  • Entitats que desitgin testar els seus productes o procediments en relació amb les Energies Subtils associades.
  • Membres d'Honor, persones o entitats que han fet aportacions significatives en el desenvolupament d'aquestes investigacions.


 

 

 

 

 

www.ircose.org